Oto najtrudniejsze 3 pytania na egzaminie Prawa Jazdy.

Pytanie 1: Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu?

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym – Art. 17 ust. 2.

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
Gdyby to była standardowa zmiana pasa ruchu, odpowiedzią prawidłową byłoby: TAK, ponieważ znajdujesz się po prawej stronie pojazdu wjeżdżającego na pas. W tej sytuacji włączasz się do ruchu.

Pytanie 2: Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?

Odpowiedź: TAK

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym – Art. 49. ust. 1.
Zabrania się zatrzymania pojazdu: w tunelu, na moście lub na wiadukcie. Artykuł ten mówi o zakazie zatrzymywania
„na wiadukcie”. „Pod wiaduktem” jeżeli znaki tego nie zabraniają zatrzymanie jest dozwolone.

Pytanie 3: Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym – Art. 24. ust. 1. pkt. 3.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. Przepis ten mówi o pojeździe znajdującym się na tym samym pasie ruchu. W tym przypadku pojazd wyprzedzany znajduje się na sąsiednim pasie ruchu. Żaden przepis kodeksu ruchu drogowego nie nakazuje nam przerywania manewru wyprzedzania, jeżeli nie jest on zabronione odpowiednimi przepisami.